Üzengi İçmesi

Üzengi İçmesi

Uzengi Içmecesi

Nevşehir, Ürgüp ilçesinin 3 km. güneyinde, Ortahisar Kasabası yakınından başlayan Damsa Çayı Vadisine açılan küçük vadinin kaya tabanından ve yamaçlarından kaynamaktadır.

 

Özellikler: İçmenin bulunduğu vadi aynı zamanda bir fay aynası olduğundan kükürtlü ve hidrojen kokulu bu suların toplam debileri 2 lt/sn’yi geçmemektedir. Suyun karbondioksit fazlalığı içimini kolaylaştırmaktadır.

 

İyi Geldiği Hastalıklar: Bu içmenin suları karaciğer, safra kesesi hastalıklarına iyi gelmektedir.

 

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat