Havza Kaplıcası

Havza Kaplıcası

Havza Kaplicasi

Havza köylerinin ortalama rakımı 757 metredir. Havza ilçesi Samsun iline 86km uzaklıktadır. Sıcak suyun rezervuar kayacı;Jura-Alt Kretase kireçtaşıdır. Yüzeyden kireçtaşı kırık ve çatlakları boyunca derinlere süzülen su,jeoteknik gradyan etkisiyle ısınmakta ve kireçtaşları içinde depolanmaktadır. Sıcak su daha derinlerdeki Paleozoyik mermerleri ve Permiyen kireç taşlarından faylar boyunca çıkarak yer yer Jura-alt Kretase kireç taşlarına nufus etmektedir. Rezervuar kayacından üretilen sıcak su daha ön ce kaynaklar boyunca çıkarken şimdi yalnız açılan sondajlardan çıkmaktadır.

 

Özellikler: Havza Kaplıcarı, volkanik kaynaklı (Jüvenil) olup zayıf mineralizasyonlu,sodyum bikarbonatlı,Hipertermal (56 C),Hipotetik (14.5 milimol/lt) ve Oligometalik (643.17 mg.) bir maden suyudur. Renksiz,berrak ve kokusuzdur. Havza kaplıca suyu arsenikli, çelikli, silisli, bikarbonatlı, radyoaktif kaplıca suyudur.

İyi Geldiği Hastalıklar: Her çeşit kan (Fakrütdem) hastalıklarında, Cilt hastalıklarında, Sinir hastalıklarında, Taht-ı Tegaddi de -Sıtma tedavisinde, Adale ağrılarının giderilmesinde, Kısırlık, Adet düzensizlikleri ve menopoza bağlı düzensizliklerde, Kloroz tedavisinde, Beden zafiyetlerinde, Adale ağrılarının giderilmesinde, Sindirim bozukluklarının tedavisinde, Dalak şişliğinde, Kronik Bronşit tedavisinde, Yaşlanmaktan ileri gelen Arterioskklerose ve diğer bazı yaşlılık hastalıklarına şifalı olmasını sağlar. Kırık çıkık sekellerine, Ortopedik ameliyat sonrası nekahet dönemlerinde, İchias, Nikris (Gut), Diz, kalça, boyun ve bel kireçlenmelerine, Şeker hastalığına, Solunum yolu nezlelerine, Bağırsak ve Böbrek hastalıklarına, Strese karşı şifalıdır. Havza Kaplıcaları bu hastalıkların yanı sıra, inhalasyon uygulaması(Su buharının solunması) yöntemi ile, Müzmin üst solunum yolu iltihapları , Alerjik burun içi iltihapları, Müzmin larenjit ve farenjit, Nefes darlığı yapan Akciğer hastalıkları , Bronş genişlemesi, Astım. İçmece uygulamaları(mineralli suyun içilmesi) yöntemi ile,  Mide ve bağırsak hastalıkları, Hazımsızlık, Safrakesesi tembelliği, Müzmin kabızlık, Kalın bağırsak spazmları, İdrar yolunun müzmin iltihaplarının tedavisinde de etkili ve yararlıdır.

 

*Turlar günübirlik veya 4 ila 5 gece olarak düzenlenmektedir. Tur için lütfen operatörlerimize danışın*

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat