Archives

All Posts Tagged Tag: ‘son akşam yemeği’

Kokar Kilise – Ihlara Kasabası

Kilisenin freskoları Haç planlı ve tek katlıdır. IX. yy. ın sonuna ve XI. yy. ın ikinci yarısına tarihlenen freskolarındaki konular …

Read More

Bahattin Samanlığı Kilisesi – Belisırma Köyü

Tek nefli beşik tonozlu, doğuda bir apsisi vardır. İsa’nın yaşamına ait, İncil kaynaklı freskolarla süslüdür. Kilise 10 -11. asıra aittir, …

Read More

Ala Kilise – Belisırma Köyü

Kapalı Yunan haçı, kubbeler üzerindedir, köşe odalar beşik tonozla örtülüdür. Buradaki tasvirler, ziyaret, doğum, Anastasis, kudüse giriş, son akşam yemeği, …

Read More

Live Chat

Join the Live Chat