Maldivler Turu (Kuzey)

Maldivler Turu (Kuzey)

Maldivler Turu

Maldiv adalarının kuzey bölümündeki gezimiz başlıyor. Baa Atolü, Male atolüne en yakın adaların oluşturduğu bir bölgedir. Kuzey atollerinin en güneyindeki atol bölgesidir. Atol bölgesi, yaklaşık 11 bin insanın yaşadığı 75 adadan oluşmaktadır. 5 adada tatil köyleri bulunmakta ve kalan 51 ada ıssızdır. 18 adada ise, yerleşim bulunmaktadır.Baa Atol bölgesi 2011 yılında, UNESCO tarafından “Dünya Biyosfer Rezervi” ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Lhaviyani Atolü, Baa atolunun ikizidir. Baa atolünün hemen doğusundadır.
Burada toplam 54 ada bulunmakta olup, 50’den fazla ıssız ada bulunmaktadır ve yerleşim yalnızca 4 adada görülür. Nüfus ise, 8000 kişidir. Raa Atolü, Doğudadır. Baa atolünün hemen kuzeyindedir. 90 adası bulunmakta olmasına rağmen, yalnızca 12 adada yerleşim görülür. Toplam nüfus: 12.000 civarındadır. Atolün uzunlukları, kuzeyden-güneye 65 km. ve doğudan-batıya 28 km.dir. Thiladhunmathi Atolü, Kuzey bölgesi atollerinin, en kuzeyindedir. Atolün başkenti: Nolhivaramfaru’dur. Burada, 42 ada bulunmakta olup, bunların 16 tanesinde yerleşim vardır. Maldivler ülkesinin en yüksek adası olarak bilinmektedir. Bu adada, yaklaşık 100 kişi yaşamaktadır. Haa Alifu Atolü, Kuzey atollerinden biri olan atol, Maldivler ülkesinin en kuzey bölümündedir. Maldivler ülkesinin tek marinası buradadır. Burada, özellikle teknelere yakıt ikmali yapılıyor. Adada, ormanın iç kısımlarına uzanan bölümde, 45 villa bulunmaktadır. Bunlar, özel korular içinde, saz damlı villalardır. Villaların, kendilerine ait havuzları görülmektedir. Her villa için görevlendirilen bir Maldivli, ziyaretçileri havaalanında karşılamakta ve kaldıkları sürece her türlü ihtiyaçlarına yardımcı olmaktadır.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat