Bizans İmparatorluğu

Bizans İmparatorluğu

330-527 . yılları arasında Bizans İmparatorluğu, Roma İmparatoru Diocletianus’un çok geniş olan ülkesinin yönetimini kolaylaştırmak için İmparatorluğu Doğu ve Batı diye iki bölüme ayırmasından doğdu. Batı bölümünü kendisine ortak  seçtiği Maximianus’ a bıraktı kendisi de doğu kısmını aldı. Hükümet merkezini  Nikomedia’da kurdu . Diocletianus’un yerine geçen Büyük Constantinus 306 337 Doğu İmparatorluğunda birliği sağladı ve hükümet merkezini Bizantion’a taşıdı. Burası 330’un mayısında törenle baş şehir ilan edildi ve Konstantinopolis adını aldı. Buradaki  bütün putperes tapınakları yıkıldı. Devletin dini olarak kabul edilen 313 . Hristiyanlığın anıtları yapıldı. Latincenin resmi dil olması emredildi. Bu İmparatorluk 1453’de Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethiyle ortadan kaldırıldı.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat