Avanos

Avanos

Bu şirin kasabanın antik adı Vanessa’dır. Kasabanın içerisinden Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak geçer. Bugün bile devam eden çanak, seramik, çömlek, yapımcılığı Avanos kasabasının gurur kaynağıdır. Bu ince sanatın tarihi bölgede  4 bin sene önce yaşamış Hititlere dayanır. Kızılırmak’ın getirdiği kırmızı toprak ve milden elde edilen seramik çamuru, Avanoslu seramik sanatçılarının elinde şekil almaktadır. Avanos’ta da Hititler den beri çarkla çanak-çömlek yapıldığı bilinmektedir. Bu el sanatı kavimden kavime, babadan oğula geçerek günümüze kadar gelmiştir. Avanos’un dağlarından ve Kızılırmak’ın eski yataklarından yumuşak ve yağlı kil topraklar elenir ve iyice yoğurularak çamur haline getirilir. Çark adı verilen ve ayakla döndürülen tezgah üzerindeki çamurun maharetle şekillendirilmesiyle istenilen çanak yapılmış olur. İşlik denilen atölyelerde üretilen çanaklar önce güneşte, daha sonra da gölgede kurutulduktan sonra, saman ve talaşla yakılan fırınlarda 800 dereceden başlayıp 1200 derece sıcaklık arasında özenle pişirilir. Yörede yemek kapları, su testileri, kışlık yiyecek saklamak için çömlekler ve küpler, su künkleri tanınan çanak ürünleridir. Avanos, günümüzde ”Kapadokya’nın El Sanatları ve Alış-veriş Merkezi” olarak tanınmaktadır.

 

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat